Matematika 2019/2020 Milan Katić

LEGENDA:

CRVENO-aktuelni domaći za VI razred (dole)

PLAVO - aktuelni domaći za VIII razred (dole)

___31.3_ domaći sa OBAVEZNIM naslovom 31.3 na zzabrezzje@gmail.com

Poštovani učenici,

videli ste čas koleginice u kojem je na malo drugačiji način obradila ono što smo mi na našim časovima nazivali PIPZ (prebaci i promeni znak).Mislim da je, ipak, bolje da se držite onoga šta smo naučili na časovima i da ne menjamo uvežbane metode.

https://ucislobodno.com/zadatak/jednacine-sa-racionalnim-brojevima-zadatak-1/ (LINK)

https://ucislobodno.com/zadatak/jednacine-sa-racionalnim-brojevima-zadatak-2/ (LINK)

_____________________o____________________

___31.3__danas je utorak, pa onda nema domaćeg

Odslušajte čas na RTS planeti o valjku.

__________________П_______________

CRNO-prethodni dani, sortirani po datumima.

___30.3___domaći sa naslovom mejla "30.3" na zzabrezzje@gmail.com

Uradite domaći koji je zadat na kraju časa.

https://rtsplaneta.rs/video/show/1369121/ (LINK)

__________._________:.____________

___30.3___domaći sa naslovom mejla "30.3" na zzabrezzje@gmail.com

https://ucislobodno.com/zadatak/pojam-valjka-zadatak-1/ (LINK)

https://ucislobodno.com/zadatak/pojam-valjka-zadatak-2/ (LINK)

_______.:______I________

 

___27.3_poslušajte još jednom ceo današnji čas na RTS Planeti pošto je u pitanju sistematizacija

___27.3_poslušajte još jednom ceo današnji čas na RTS Planeti pošto je u pitanju sistematizacija

___26.3._domaći na zzabrezzje@gmail.com https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1362508/529/os6-matematika-deltoid-obrada U okviru ovog domaćeg, zadatak vam je da pročitate na stranama 180 i 181 udžbenika teoriju o deltoidu i da uradite primere 52 i 53 iz istog u svesku. Ukoliko postoji nedoumica slobodno recite u mejlu. ___24.3._danas nema domaceg ___24.3._danas nema domaceg ___23.3___domaći sa tekstom u naslovu mejla "23.3" na zzabrezzje@gmail.com https://ucislobodno.com/zadatak/konstrukcija-trapeza-zadatak-2/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/konstrukcija-trapeza-zadatak-3/ (LINK) ____________________________III_____________________________ ___23.3.___domaći sa naslovom "23.3"_na zzabrezzje@gmail.com https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-suprotnih-koeficijenata-zadatak-2/ (LINK)

https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-suprotnih-koeficijenata-zadatak-4/ (LINK)

Uradite i domaći koji je naveden u okviru časa https://rtsplaneta.rs/video/show/1356354/ (LINK) _______________-____________II_________.:_________

___21.3__domaći na zzabrezzje@gmail.com sa NASLOVOM 21.3. OBAVEZNO!!!

Kao što ste videli u predavanju, ekvivalentne transformacije koje smo radili kod linearnih jednačina sa jednom nepoznatom (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje sa kosom crtom Leve i Desne strane) možete koristiti i pri rešavanju SISTEMA na identičan način. SAVET: nemojte da vas mrzi da prepisujete i potpisujete linijom obe jednačine.

https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-zamene-zadatak-3/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-zamene-zadatak-4/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-zamene-zadatak-6/ (LINK)

Ne zaboravi da staviš naslov mejla ili tekst "21.3" __________.:____I+:__________

___21.3__skeniran/uslikan projekat pošaljite na zzabrezzje@gmail.com naglasite i otkucajte "PROJEKAT 21" Iskoristićemo ideju koleginice koja je predavala nastavnu jedinicu "Srednja linija trougla i trapeza" da realizujete projekat. Zadatak je da izaberete tri grada na mapi Srbije, koja su nekolinearna (nisu u liniji). Da na osnovu udaljenosti na geografskoj mapi izračunate sve tri relacije između gradova kao stranice trougla, i da potom na osnovu RTS-3 lekcije izračunate srednju liniju trougla.Tako ćete formirati od srednje linije trougla i njoj naspamne osnovice trapez, a krajnji cilj jeste da se izračuna srednja linija tako dobijenog trapeza. Za računanje udaljenosti u realnosti na osnovu mape, podsetite se poslednje lekcije kada smo imali nastavu uživo. Radi se direktno zavisnim veličinama! Ovaj zadatak ćete kao PROJEKTNI raditi u parovima! Ukoliko postoje nejasnoće pošaljite upit mejlom. Zadatak možete predati do ponedeljka 23.3.2020. POJAŠNJENJE 1: parove birate prozvoljno, a ako želite možete i sami uraditi PROJEKAT. Sretno! ____._III.______+_______o___________________O. ___20.3___VAŽNO radi evidentiranja napišite naslov ili sadržaj mejla takođe "20.3" na zzabrezzje@gmail.com Domaći ovaj put radite sami na osnovu dosadašnjeg RTS-3+ucislobodno.com kursa. Pomoć: kada sredite prve dve jednačine odaberite sami jednu od metoda kojom ćete rešiti. Rešenje je (7,5) Domaći Vam je na naslovnici aktuelnog sajta. ____________.__//_____________+______I____________________ ___19.3____domaći pošaljite na zzabrezzje@gmail.com sa naslovom mejla "19.3." radi lakše evidencije https://ucislobodno.com/zadatak/konstrukcija-trapeza-zadatak-1/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/konstrukcija-trapeza-zadatak-4/(LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/konstrukcija-trapeza-zadatak-5/ (LINK) __________.____________+________ ___19.3___na zzabrezzje@gmail.com___subject/naslov mejla DATUM, dakle ovaj put "Ime Prezime 19.3" Metoda suprotnih koeficijenata-metoda rešavanja sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate (udžbenik str. 152) Ova metoda se takođe često koristi , kao i metoda zamene koja je rađena na prošlom času. Uradite zadatak broj 199 iz Zbirke za pripremu. https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-suprotnih-koeficijenata-zadatak-1/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-suprotnih-koeficijenata-zadatak-3/ (LINK) /+dodatni rad+/ https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-suprotnih-koeficijenata-zadatak-5/ (LINK) _________//____________o______________._______ ___18.3___uslikan/skeniran domaći poslati na zzabrezzje@gmail.com NAPOMENA: Sistemi jedn. sa dve nepoznate su važna lekcija i česta na krajnjem testu!!! Rešavanje sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate metodom zamene je najčešća i najjednostavnija metoda. Osim navedenog zadatka 202 iz Zbirke u RTS predavanju, odslušajte i zapišite kao domaći sledeće zadatke: https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-zamene-zadatak-1/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-zamene-zadatak-2/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/metoda-zamene-zadatak-5/ (LINK) _______________._________________o__________________I___________ ___18.3___uslikan/skeniran domaći poslati na zzabrezzje@gmail.com Nakon lepog predavanja o trapezu izvolite odslušajte i uradite ova tri zadatka sa sajta "Uči slobodno": https://ucislobodno.com/zadatak/trapez-zadatak-2/ https://ucislobodno.com/zadatak/trapez-zadatak-4/ https://ucislobodno.com/zadatak/trapez-zadatak-5/ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ Urađeno___17.3.___uslikan/skeniran domaći na zzabrezzje@gmail.com VI RAZRED 17.3. Četvorougao i paralelogram (domaći-crvena boja) https://ucislobodno.com/zadatak/uglovi-cetvorougla-zadatak-6/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/uglovi-cetvorougla-zadatak-3/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/paralelogram-zadatak-6/ (LINK) VIII RAZRED 17.3. Sistemi linearnih jednačina (domaći-plava boja) Na RTS-u ste imali priliku da poslušate predavanje lekcije "Sistemi linearnih jednačina s dve nepoznate", koju nismo radili. Teorija u vezi sa lekcijom se nalazi na stranama 146-149 udžbenika, te možete pogledati. Predavanje bi samo nadopunio grafičkim predstavljanjem rešenja, tj uređenog para, koji je koleginica obeležavala sa (Xo,Yo). Grafičko predstavljanje u koordinatnom sistemu jeste PRESEK dva grafika dve prave, pošto je svaka od jednačina ustvari i linarna funkcionalna zavisnost, koju smo skoro radili. Kao što se sećate, grafik je u tom slučaju PRAVA a rešenje sistema je onda TAČKA PRESEKA (Xo,Yo) dve prave u ravni koordinatnog sistema (udžbenik str 148,Primer 4). Za domaći uradite zadatak 200 iz Zbirke za završni ispit i poslušajte i uradite u svesci: https://ucislobodno.com/zadatak/sistemi-linearnih-jednacina-sa-dve-nepoznate-zadatak-1/ (LINK) https://ucislobodno.com/zadatak/sistemi-linearnih-jednacina-sa-dve-nepoznate-zadatak-2/ (LINK) PRVI DOMAĆI JE: DA U SVESCI IMATE URAĐENA (LINK) GORNJA TRI ZADATKA. SVESKA ĆE BITI DOKAZ. ___17.3_________ www.ucislobodno.com <-----klikni na="" link="" i="" napravi="" svoj="" nalog="" ovde="" uputstvo="" na="" naslovnoj="" strani="" treba="" klinkuti="" na="" "besplatna="" pretplata",="" a="" na="" treću="" opciju="" preko="" koje="" piše="" "covid19"="" i="" za="" koju="" je="" cena="" nula,="" popuniti="" podatke="" sa="" aktivnim="" mejlom="" i="" početi="" sa=""> VIII Čas 95 Čas 96 Čas 97 Čas 98 Čas 99 Čas 100 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 VI Čas 95 Čas 96 Čas 97 Čas 98 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 Sadržaj RTS3 dobrodošli na privremenu stranicu na kojoj ćemo na dalje saradjivati dok ne smislim bolje rešenje. Izbor za rad na zadacima i obradi nastavnog plana i programa je sajt kolege "Uči slobodno", koji ga je zbog epidemije otključao. Inače se plaća, te javna zahvalnost kolegi! Prednost ovog sajta je što je, osim odlične metodike i stručnosti, moguće pratiti napredak učenika. Potrebno je registrovati se besplatno preko mejla. Uputstvo za prijavljivanje je na naslovnoj strani sajta. Nastavnik matematike u OŠ "14. oktobar" dipl. mat. Milan Katić